Metoda Imitum

Efektivní a účinná výuka jazyků

Pro člověka je nejlepší to, co je přirozené. Přirozeně se člověk odnepaměti učil pozorováním a napodobováním. Na tomto přirozeném principu je založena i metoda Imitum (z latinského imitatio - napodobení).

Malé děti se vše učí pozorováním a napodobováním, mimo jiné i svůj rodný jazyk. Poslouchají rodiče a lidi okolo sebe, snaží se jim porozumět a napodobovat je. Není to pro ně jednoduché, ale nakonec se naučí dobře mluvit dřív, než je ve škole seznámí s gramatikou. Podobné je to i se studiem cizích jazyků - stačí jen poslouchat a napodobovat.

Metoda Imitum vychází z této přirozenosti a na rozdíl od tradičních gramaticko-překladových metod, které se většinou ještě stále používají ve školách, nevyžaduje žádné biflování. Tento princip ostatně formuloval už Jan Amos Komenský. Jeho pojetí výuky cizích jazyků se dá shrnout do tří základních bodů:

 1. žádné biflování gramatiky a slovíček
 2. poslouchat a mluvit
 3. nové informace vždy s něčím spojit (obrázek, zvuk, příběh)

Tyto body J. A. Komenského tvoří základní koncept metody Imitum.

Kurzy metodou Imitum jsou vhodné pro samouky všech úrovní - jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé.

Princip metody Imitum

Metoda Imitum postupuje úplně opačně, než výuka ve školách nebo v klasických jazykových kurzech. Než se učit cizí jazyk od jednotlivých slovíček, která byste se pak učili skládat do vět a větších celků, je mnohem efektivnější napřed rozumět celku (příběh, věta). Je to jako skládanka, protože ta se vám taky lépe skládá, když už dopředu víte, jak má vypadat hotová. Tímto způsobem využíváte svoji logickou paměť, která je mnohem účinnější než paměť mechanická (biflování). S rostoucím věkem se navíc logická paměť ještě zlepšuje, na rozdíl od té mechanické.

Logická paměť funguje tak, že jednotlivá slovíčka ukládá v kontextu slovních spojení, vět nebo třeba jen v souvislosti s nějakým tématem. Právě smysluplné věty a logické celky se do dlouhodobé paměti ukládají snadněji, stejně jako informace s emotivním nádechem.

Výukové materiály pro metodu Imitum proto obsahují pouze celé věty. Nejsou to věty izolované, ale v rozhovorech a širších tematických souvislostech (v restauraci, v kanceláři, při zábavě s přáteli apod.). Tak se naučíte porozumět a časem také napodobit věty každodenních konverzací. Ve větách se zároveň naučíte slovíčka a podvědomě vstřebáte i gramatiku.

Věty také nejenom slyšíte, ale i vidíte na monitoru. To je dobré pro lepší zapamatování, protože většina lidí si pamatuje:

 • 10 % z toho, co přečetlo
  10%
 • 20 % z toho, co slyšelo
  20%
 • 30 % z toho, co vidělo
  30%
 • 50 % z toho, co slyšelo a vidělo
  50%
 • 70 % z toho, co řeklo
  70%
 • 90 % z toho, co udělalo
  90%

Cílem metody Imitum je naučit myslet přímo v cizím jazyce (bez překládání do svého mateřského jazyka).

Vlastnosti metody Imitum

Nejúčinnější metoda výuky
Simulace
reálného prostředí(u silnice, za deště,
na diskotéce...)
5x rychleji
jak jinými metodami
Intuitivní prostředí
Karaoke
s doslovnými překlady
Poslouchat anglické rozhovory

Klíčové vlastnosti metody Imitum:

 • Přirozenost – přirozená metoda výuky (učení napodobováním)
 • Účinnost – s minimem úsilí lze dosáhnout výborných výsledků v krátkém čase
 • Snadnost – bez biflování slovíček a gramatických pouček
 • Praktičnost – bez dalších učebnic, sešitů a slovníků
 • Věrohodnost – texty i nahrávky připravují rodilí mluvčí
 • Rychlost – 5x rychlejší učení, než s klasickou metodou
 • Reálnost – simulace reálných situací (v restauraci, hotelu, cestovce, na obchodní schůzce, …)
 • Efektivnost – využíváte mnohem efektivnější logickou paměť (informace se ukládají ve větších celcích)

Výuka

Kde Imitum najdete?

Výuku cizích jazyků metodou Imitum lze nejlépe využít s pomocí moderních multimediálních technologií – na počítači, v notebooku, netbooku, tabletu nebo chytrém (smart) telefonu.

Jak vypadá výuka v praxi?

Při poslechu nahrávek zároveň vidíte zvýrazněná jednotlivá slova tak, jak je právě slyšíte (karaoke). Takto se naučíte nejen výslovnost jednotlivých slov, ale i jejich psanou podobu. Zobrazit lze ke každému slovu i doslovný překlad, který nahrazuje slovník. Takto „přeložená“ věta napomáhá pochopit, jak rodilý mluvčí větu sestavuje, ale nemusí vždy vypadat gramaticky správně. Pro lepší porozumění je tento překlad někdy doplněn o vysvětlivky.

Anglická věta:
What is your name?
Doslovný překlad:
jaký je tvůj jméno

Smysl věty je i z doslovného překladu jasný. Česky a gramaticky správně byste se sice zeptali „Jak se jmenuješ?“, ale díky doslovným překladům se naučíte anglicky myslet.

1.
Proč je v doslovném překladu tvůj, místo tvé?
Protože angličtina nemá skloňování – to je důležité si uvědomit pro pochopení anglického myšlení.
2.
Proč je na začátku doslovného překladu malé písmeno?
Protože se neřeší překlad věty, ale jen překlad slovíčka.

Návod pro efektivní výuku

Studium metodou Imitum je nejefektivnější, pokud je dodržen tento jednoduchý postup:

 1. Pochopit princip metody.
 2. Poslouchat nahrávky na pozadí, třeba při jiných aktivitách (pasivní poslech).
 3. Poslouchat a číst si (v duchu) text s doslovným překladem (aktivní poslech).
 4. Pokusit se pochopit situaci i význam vět (bez zobrazení doslovného překladu).
 5. Poslouchat, číst si text a opakovat – nejdříve jen tak v duchu.
 6. Opakovat věty nahlas.
 7. Před studiem si uvědomit, co je váš cíl.
 8. Učit se 20 minut denně a po každém studiu chvilku relaxovat.

Vznik a vývoj metody

Metoda Imitum byla vyvinuta podle pracovně-výzkumného konceptu Cool English.

Imitum vychází nejen ze zkušeností získaných v předchozích generacích výuky, ale hlavně z vědeckých poznatků amerického psychologa Paula Pimsleura a bulharského neurologa a psychoterapeuta Georgi Lozanova.

Paul Pimsleur studoval, jak se učí mluvit malé děti, když neumějí číst a neznají gramatiku. I jeho vysvětlení se vrací k principům Komenského – nebiflovat, poslouchat a mluvit. Pimsleurovu metodu výuky jazyků si dokonce vybraly i americké organizace FBI a CIA jako nejúčinnější způsob, jak své agenty naučit cizí řeči.

Lozanovu metodu (sugestopedii) zkoumala v 70. letech expertní skupina při UNESCO, které ji v roce 1978 doporučilo jako vhodnou metodu pro studium cizích jazyků. Čím více smyslů podle Lozanova vnímá informaci, tím lépe si ji člověk zapamatuje.

Při vývoji metody Imitum bylo hlavním cílem najít způsob, kterým se každý dokáže cizí jazyk opravdu naučit. A naučit se cizí jazyk znamená, že v něm je člověk schopen přímo myslet, aniž by si musel neustále překládat z/do svého rodného jazyka. Zkušenosti studentů ukazují, že touto metodou se toho dá dosáhnout. Spojením vědeckých poznatků, zkušeností lektorů i rodilých mluvčích vznikla metoda Imitum, která vás cizí jazyk naučí stejně jako rodný jazyk.

Jak šel čas

2004
1. generace - pracovní koncept studia jazyka Cool English
2007
2. generace - první reálná výuka a praktické měření efektivity konceptu Cool English
2008
3. generace - komplexní výukový systém Imitum
2009
4. generace - komplexní výukový systém Imitum v online prostředí

Napsali o metodě, z tisku

Jazyková vybavenost zaměstnanců aneb Když to nejde po zlém …

Bez znalosti angličtiny se dnes neobejdou nejen zaměstnanci mezinárodních společností, ale stále více se s touto potřebou setkávají také v ryze českých firmách.

Jen hrstka nejmladších zaměstnanců dostala šanci naučit se angličtinu ve škole. Ti nejstarší se mohli naučit alespoň rusky, ale generace dnešních třicátníků se od přeučených ruštinářů nenaučila nic a teď jí to chybí. Prohodit pár vět při pohovoru nebo obstojně vyplnit test, to až zas takový problém není. Ale vést v angličtině telefonický hovor se zákazníkem nebo e-mailem zadat práci dodavateli, to už může být drahé nedorozumění …
přečíst článek

Nemáte na jazyky talent? Konec výmluv – tyhle metody vás cizí jazyk naučí!

Konečně jste se odhodlala zrealizovat své novoroční předsevzetí naučit se cizí jazyk? Máte ale obavu, jak do hlavy natlačíte slovíčka? Máme pro vás pár metod, které učí jazyky jinak a snadněji.

Existuje hodně výzkumů o tom, jak jsme na tom s cizími jazyky a velmi zjednodušeně z nich vyplývá jednak to, že podle většiny Čechů je znalost cizích jazyků důležitá, a taky to, že jen málo z nás se skvěle domluví jinak než česky.
Jazyky mi nešly ani ve škole …
A divíte se? Ve škole se pořád ještě učí klasickou gramaticko-překladovou metodou …
přečíst článek

všechny články

Online kurzy metodou Imitum

Aktuálně jsou dostupné a známé tyto online kurzy metodou Imitum:

Angličtina bez biflování www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina

Online kurzy pro širokou veřejnost (vhodné pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat, pro lidi hledající lepší práci, pro maminky na mateřské dovolené a také pro aktivní seniory). Tento kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Obchodní angličtina www.anglictina-bez-biflovani.cz/obchodni-anglictina

Speciální online kurzy, jejichž témata a slovní zásobu uplatníte nejen při pracovních jednáních, ale i neformálních rozhovorech s kolegy či business partnery. Tento kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Angličtina pro děti www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina-pro-deti

Online kurzy pro děti na základní škole, jsou skvělým doplňkem ke školní výuce. S ohledem na vyučovací osnovy učí děti zábavnou formou správnou výslovnost rodilých mluvčích a další užitečnou slovní zásobu.

Český jazyk pro cizince www.cesky-jazyk.online

Online kurzy českého jazyka pro cizince. Pečlivě vybraná témata pro oblasti cestování, práce v Česku a získání trvalého pobytu v České republice. Unikátní online kurz je dostupný pro anglicky, rusky a ukrajinsky mluvící.

Mobilní aplikace

Cool angličtina www.cool-english.online

Obsahuje kurzy běžné angličtiny, obchodní angličtiny, angličtiny pro děti, anglická nepravidelná slovesa a bonusové lekce.

Kurzy určené pro širokou veřejnost, začátečníky i pokročilé. Jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat a zlepšit se v angličtině. Lekce obsahují témata a slovní zásobu, kterou využijete v každodenních situacích, při pracovních jednáních, neformálních rozhovorech s kolegy či business partnery nebo při konverzacích na cestách.

Všechny kurzy najdete na www.cool-english.online a jsou dostupné pro mobilní telefony nebo tablety iPhone®, iPad®, iPod touch®.

Testy angličtiny online

Chcete si ověřit, zda rozumíte rodilému mluvčímu? Můžete se zdarma otestovat na testovacím portále www.english-test-online.com. Jednoduchý test, který trvá jen 3 minuty, spustíte kliknutím zde.

English Tests Online je nekomerční testovací systém a je zcela zdarma. Je určen pro každého, kdo se alespoň trochu zajímá o angličtinu. Každý jazyk se nejlépe učí jeho používáním v praxi a opakováním nově získaných znalostí. Učte se zábavnou formou z pohodlí svého domova a bez jakéhokoliv stresu, usnadněte si práci při testování nové látky u svých studentů nebo vytvářejte testy pro sebe či ostatní.

Na www.english-test-online.com máte možnost:

 • testovat a rozšiřovat své znalosti angličtiny, za některé testy získat certifikát a výsledky sdílet mezi přáteli na Facebooku,
 • plánovat testy svým žákům či studentům, automaticky je vyhodnocovat a zároveň procvičovat aktuální látku,
 • vytvářet testy jak pro vlastní použití, tak i pro sdílení s jinými učiteli.

Na stejném principu si mohou ověřit své znalosti i vojáci - podle norem STANAG (NATO).