Imitum Yöntemim

Etkin Dil Öğretim

İnsan için en iyi olan şeyler doğal olan şeylerdir. Doğal olarak, insanlar her zaman izleyerek ve taklit ederek öğrenirler. Imitum Yöntemi, bu basit ilkeye dayalıdır (Latincedeki imitation – to imitate (taklit – taklit etmek) den türetilmiştir).

Küçük çocuklar, gördükleri her şeyi izleyerek ve taklit ederek öğrenirler, ve aynı  şekilde kendi anadillerini de böyle öğrenirler. Anne-babalarını ve çevrelerindeki insanları dinlerler, onları anlamaya ve taklit etmeye çalışırlar . Bu onlar için kolay değildir, ancak, okulda dilbilgisi öğrenmeden once, nihayet iyi konuşmayı öğrenirler. Yabancı dil çalışmaları da aynıdır – sadece dinle ve taklit et (örnek olarak Paul Pimsleur’a bakınız).

Imitum yöntemi, bu basit, doğal prensibe dayanır, ve genellikle okullarda öğretilen, dilbilgisi ve çeviriler kullanılan klasik yöntemlere aykırı olarak, bu yöntem, hiç ezberleme gerektirmez.

Imitum tüm seviyelerdeki kendi kendine öğrenen öğrenciler için – yeni başlayanlar için – hem de ileri seviyedeki öğrenciler için uygundur.

Imitum Yöntemi Prensibi

Imitum yöntemi, okulda veya tipik dil kurslarında ne öğretiliyorsa, o öğretimin diğer ucunda başlar. Daha sonradan cümleleri ve daha büyük segmentleri oluşturacağiniz tek kelimeler ile bir yabancı dil öğrenme yerine, bir segmenti (bir sözcük grubu, bir cümle) anlamak çok daha etkilidir. Bu tıpkı bir resimli yap-boz gibidir – nihai resmin nasıl görüneceğini biliyorsanız daha hızlı çalışırsınız. Bu şekilde, mekanik bellek (ezberlemek) den çok daha etkili olan mantıksal bellek kullanırsınız. Daha ileri yaşlarda, mantıksal bellek, mekanik olanın üzerinde hakimiyet kurar.

Mantıksal bellek öyle çalışır ki, sö zcük gruplarının içindeki, cümlelerdeki birbirinden ayrı kelimeleri veya basitçe belirli bir tema ile ilgili birbirinden ayrı kelimeleri kaydeder. Anlamlı cümleler ve mantıksal birimlerin yanı sıra duygusal yönleri ile bilgi, daha kolay şekilde mantıksal bellekte kaydedilir.

Imitum yöntemindeki metinsel malzeme sadece tam cümleleri içerir. Cümleler izole değildir – diyaloglara ve daha geniş bağlamlara dahil edilmişlerdir (bir restoranda, bir ofisde, eğlencede yada arkadaşlarla beraber vs). Bunlar ile, anlamayı ve daha sonra günlük konuşmalarda kullanılan cü mleleri taklit etmeyi öğrenirsiniz. Bu cümleler ile, kelime hazinesini öğrenir ve bilinçaltınızada dilbilgisini yerleştirirsiniz.

Cümleleri sadece duymuyorsunuz, aynı zamanda, daha iyi bir hatırlama için onları monitörde görüyorsunuz, çoğu insan:<

Imitum yöntemin amacı, yabancı bir dilde düşünmeyi öğrenmektir (kendi anadiline çevirmeden).

Imitum Yönteminin Özellikleri

Öğrenmek için en etkili yöntem
Gerçek durumlar simüle edilir (yolda, yağmur yağdiğinda,
diskoda …)
Diğer yöntemler e göre 5 kat daga hızlı
Sezgisel bir ayar
Birebir çeviriler ile Karaoke
İngilizce diyalogları dinleyin

Imitum yönteminin önemli özellikleri:

 • Yapmacıksız – doğal öğretim yöntemi (taklit ederek öğrenme)
 • Verimli – en kısa sürede en az çaba ile elde edilen mükemmel sonuçlar
 • Basit - kelime ve dilbilgisi ezberlemeden
 • Pratik - başka hiçbir ders kitabı, defter ve sözlük olmadan
 • Güvenilir - anadili olan bir kişi tarafından hazırlanan metinler ve kayıtlar
 • Hızlı – klasik yöntemlerden 5 kat daha hızlı bir öğretim yöntemi
 • Gerçekçi - gerçek durumları simüle eder(bir restoranda, bir otelde, bir seyahat acentesinde, bir iş toplantısında...)
 • Etkin – mantıksal belleğinizi çok daha etkili kullanın (büyük birimlerde saklanan bilgiler

Öğretim

Imitum u nereden bulabilirim?

Imitum yöntemi ile yabancı dil öğretimi, son multimedya teknolojileri ile birlikte kullanıldığında, en iyi öğretim olabilir - bir bilgisayarda, dizüstü bilgisayarda, netbookda, tablet bilgisayar yada akıllı telefonda.

Öğretim ne gibi görünür?

Kaydı dinlerken, konuşulan tek sözcüklerin vurgulandığını görürsünüz (karaoke gibi). Kelimenin nasıl telaffuz edildiğini, ve eş zamanlı olarak, yazılı görünümünü öğrenirsiniz. Her kelime, bir sözlük ihtiyacının yerini alan birebir çeviri ile birlikte olabilir . Böyle "tercüme edilmiş" cümleler, anadili olan bir kişinin, dilbilgisi görü nümü her zaman doğru olmasada, bir cümleyi nasıl derlediğini anlamaya yardımcı olur. Daha iyi anlaşılması için, açıklamalar çeviriye eklenir.

İngilizce cümle:
What is your name?
Birebir çeviri:
ne dir sizin isim

Birebir çeviri olmasına rağmen cümlenin anlamı açıktır. Türk dilbilgisi açısından doğru soru "Sizin isminiz nedir?" olmalıdır, ancak birebir çevirilerle, İngilizce olarak düşünmeyi öğrenirsiniz..

1.
Neden orada birebir çeviride " isminiz" yerine "isim" var?
Çünkü İngilizcede kelimede herhangi bir sapma olmadığından - İngilizce olarak düşü nmeyi anlamak için önemlidir.
2.
Neden orada birebir çeviri başlangıcında bir küçük harf var?
Çünkü bütün cü mleyi tercüme etmiyoruz, sadece tek kelimeler tercüme edilmiş durumda.

Etkin öğrenmeye yönelik açıklamalar

Imitum ile öğrenme en etkin olarak aşağıdaki yordam takip edilir ise olur:

 1. Yöntemin prensibini anlayın.
 2. Örneğin başka şeyler yaparken, arka plandaki kayıtları dinleyin (pasif dinleme).
 3. Birebir çevirisi olan metni dinleyin ve (sessiz) okuyun (aktif dinleme).
 4. Cümlelerin durumunu ve anlamını anlamaya çalışın (çeviriyi görmeden).
 5. Metni dinleyin, okuyun ve tekrar edin – önce sessizce.
 6. Cümleleri yüksek sesle tekrarlayın.
 7. Her gün 15 - 20 dakika çalışın ve her dersten sonra dinlenin.

Yöntemin kökeni ve evrimi

Imitum yöntemi, Soğuk İngilizce araştırma kavramına göre geliştirilmiştir

Imitum önceki nesillerin öğretim deneyiminin yanı sıra, Amerikan psikolog Paul Pimsleur ve Bulgar nörolog ve psikoterapist Georgi Lozanov’un bilimsel bulgularına da dayanmaktadır. 1970‘li yıllarda Lozanov’un yöntemini inceleyen UNESCO uzman grubu tarafından, 1978 yılında bu yöntem yabancı dil öğretimi için tavsiye edilmiştir.

Imitum geliştirirken temel amaç, herkesin bir yabancı dil öğrenmesinin mümkün olduğu bir yol bulmaktı. Ve, bir yabancı dili öğrenmek, bir kişinin sürekli anadiline tercüme yapmadan o dilde düşünebilmesi anlamına gelir. Anadilinizin size öğretildiği kadar bir hızlı bir şekilde yabancı dil öğreten Imitum yöntemine, öğretmenlerin ve anadili olan kişilerin deneyimleri ile bilimsel bulgular birarada yol göstermiştir.

Geçiş zamanı:

2004
1. nesil - Soğuk İngilizce kavramı Cool English
2007
2. nesil - ilk öğretim ve Soğuk İngilizce kavramının bir pratik etkinlik ölç ümü Cool English
2008
3. nesil - tam öğretim sistemi Imitum
2009
4. nesil - tam öğretim sistemini Imitum online

Basında, yöntem hakkında yazılanlar

HOW MANY LANGUAGES YOU KNOW…

… you are as many times a human as the number of languages you know. What if I don´t want to spend the rest of my life in language schools? I want to speak a language that is understood everywhere and I can travel comfortably around the world using it. One language I will learn and use on every step. Does it exist? …
read more