Metoda Imitum

Efektywna i skuteczna nauka języków

Dla człowieka najlepsze jest to, co naturalne. Od niepamiętnych czasów człowiek w sposób mu przyrodzony uczył się przez obserwację i naśladownictwo. Na tej naturalnej zasadzie bazuje i metoda Imitum (z łaciny imitatio – naśladowanie).

Małe dzieci uczą się wszystkiego, także i swojego języka ojczystego, za pomocą obserwowania i naśladowania.  Słuchają rodziców oraz ludzi wokół siebie, starają się ich zrozumieć oraz naśladować. Nie jest to dla nich proste, jednak kompetencja „dobrego“ mówienia rozwija się u nich wcześniej niż  zapoznawane są z gramatyką w szkole. Podobnie jest i z nauką języków obcych – wystarczy jedynie słuchać i naśladować (zob. np. Paul Pimsleur).

Metoda Imitum  bazuje na tej „naturalności“ i w odróżnieniu od klasycznych gramatyczno-tłumaczneniowych metod, które w większości wykorzystywane są w szkołach, nie wymaga żadnego wkuwania.

Imitum jest przeznaczona dla samouków na wszystkich poziomach – zarówno dla zupełnie początkujących, jak i dla zaawansowanych.

Zasada metody Imitum

Nauka metodą Imitum  przebiega zupełnie odwrotnie niż nauka języków obcych w szkołach lub na klasycznych kursach językowych. Zamiast rozpocząć naukę języka od pojedyńczych słówek, z których następnie uczylibyście się formułować zdania i konstruować większe całości myślowe, jest bardziej efektywna - najpierw kładzie nacisk na zrozumienie całości (historia, zdanie). Jest to jak układanka, rozrzucone puzzle lepiej się składa, kiedy już naprzód wiecie, jak ma wyglądać gotowy obrazek. W ten sposób wykorzystujecie swoją pamięć logiczną, która jest bardziej skuteczna niż pamięć mechaniczna (wkuwanie). Wraz z wiekiem pamięć logiczna poprawia się w odróżnieniu od pamięci mechanicznej.

Pamięć logiczna działa w taki sposób, że pojedyńcze słówka umieszcza w kontekście połączeń słownych, zdań lub np. tylko w odniesieniu do jakiegoś tematu. To właśnie zrozumiełe zdania i całości logiczne łatwiej przyswajane są przez długookresową pamięć, tak samo jak informacje o zabarwieniu emocjonalnym.

Dlatego też materiały naukowe metody Imitum zawierają jedynie całe zdania. Nie są to zdania izolowane, ale odnoszą się one do rozmów i sytuacji o szerszych tematycznie spektrach (w restauracji, w biurze, podczas spotkania z przyjaciółmi itp.). W ten sposób nauczycie się porozumiewać, a z czasem również naśladować zdania z codziennych konwersacji. W zdaniach zaznajomicie się zarówno ze słówkami, jak i podświadomie przyswoicie gramatykę.

Zdania nie tylko słyszycie, ale także widzicie je na monitorze. Pomaga to w szybszym zapamiętywaniu, ponieważ większość ludzi pamięta:

Celem metody Imitum jest nauczenie myślenie bezpośrednio w języku obcym (bez zbędnego tłumaczenia na swój język ojczysty).

Właściwości metody Imitum

Najskuteczniejsza metoda nauki
Symulacje w realnym środowisku( na szosie, w czasie deszczu,
na dyskotece …)
5 razy szybciej niż innymi metodami
Intuicyjne środowisko
Karaoke z dosłownymi przekładami
Posłuchać rozmów po angielsku

Kluczowe właściwości metody Imitum:

 • Naturalność – naturalna metoda nauki (nauka przez naśladowanie)
 • Skuteczność – przy minimalnym wysiłku można osiągnąć znakomite rezultaty w krótkim czasie
 • Łatwość – bez wkuwania słów i formuł gramatycznych
 • Praktyczność – bez kolejnych podręczników, zeszytów i słowników
 • Wiarygodność – teksty i nagrania przygotowują native speakerzy
 • Szybkość – 5 razy szybsza nauka niż metodą klasyczną
 • Realność – symulacja w realnym środowisku (w restauracji, w hotelu, w biurze podróży, na spotkaniu handlowym, …)
 • Efektywność – wykorzystuje bardziej efektywną pamięć logiczną (informacje układają się w większe całości)

Nauka

Gdzie znajdziecie Imitum?

Naukę języków obcych metodą Imitum najlepiej można wykorzystać w nowoczesnych multimedialnych technologiach – w komputerze, notebooku, netbooku, tabletach lub „mądrych“ (smart) telefonach.

Jak wygląda nauka w praktyce?

Przy słuchaniu nagrań widzicie także podświetlone pojedyńcze słowa tak, jak je w danej chwili słyszycie (karaoke). W ten sposób nauczycie się nie tylko wymowy pojedyńczych słów, ale także ich pisowni. Każde słowo może być zilustrowane dosłownym tłumaczeniem, które zastępuje słownik. W ten sposób „przetłumaczone“ zdanie pomaga zrozumieć, jak rodzimy użytkownik języka je konstruuje, jednak nie musi zawsze wyglądać poprawnie gramatycznie. W celu lepszego zrozumienia tłumaczenie jest czasami wzbogacone o objaśnienia.

Zdanie angielskie:
What is your name?
Tłumaczenie dosłowne:
jaki jest twój imię

Sens zdania i z dosłownego tłumaczenia jest jasny. Wprawdzie po polsku poprawnie gramatycznie zapytalibyście się „Jak się nazywasz?“, ale dzięki dosłownym tłumaczeniom nauczycie się myśleć po angielsku.

1.
Dlaczego w dosłownym tłumaczeniu jest twój w miejsce twoje?
Ponieważ w języku angielskim nie ma deklinacji – ważne jest, aby uświadomić to sobie w celu zrozumienia angielskiego myślenia.
2.
Dlaczego na początku tłumaczenia dosłownego jest mała litera?
Ponieważ nie chodzi o tłumaczenia zdania, ale tylko tłumaczenie słowa.

Instrukcja efektywnej nauki

Nauka metodą Imitum daje największe efekty, jeśli przestrzegana jest nieskomplikowana procedura:

 1. Zrozumieć zasadę metody.
 2. Słuchać nagrań w tle, np. przy innych aktywnościach (słuchanie bierne).
 3. Słuchać i czytać (w duchu) tekst z dosłownym przekładem (słuchanie aktywne).
 4. Spróbować zrozumieć sytuacje i znaczenie zdań (bez odsłaniania dosłownego przekładu).
 5. Słuchać, czytać  tekst i powtarzać – w duchu.
 6. Powtarzać zdania na głos.
 7. Uczyć się 15-20 minut dziennie, a po każdej lekcji trochę się zrelaksować.

Zapoczątkowanie i rozwój metody

Podstawą metody Imitum był projekt badawczy Cool English.

Imitum bazuje nie tylko na doświadczeniach uzyskanych przez minione generacje, ale głównie na informacjach naukowych amerykańskiego psychologa Paula Pimsleura oraz bułgarskiego neurologa i psychoterapeuty Georgija Łozanowa. Metoda Łozanowa była testowana w latach 70. przez grupę ekspertów z UNESCO, którzy w roku 1978 zaproponowali ją jako metodę stosowną w nauczaniu języków obcych.

Przy rozwoju metody Imitum głównym celem było znalezienie sposobu, dzieki któremu każdy będzie w stanie nauczyć się języka obcego. Opanowanie języka obcego jest równoznaczne z tym, że człowiek jest w stanie myśleć bezpośrednio w tym języku, i nie miałby nieustannie tłumaczyć z/na swój język ojczysty. Doświadczenia studentów pokazują, że dzięki tej metodzie można to osiągnąć. W wyniku połączenia informacji naukowych, doświadczenia lektorów i rodzimych użytkowników języka powstała metoda Imitum, która nauczy Was języka obcego w takim samym stopniu jak ojczystego.

Imitium na przestrzeni lat:

2004
1. generacja - projekt pracowników studium językowego Cool English
2007
2. generacja - pierwsza realna nauka i praktyczny pomiar efektywności projektu Cool English
2008
3. generacja - kompleksowy system nauki Imitum
2009
4. generacja - kompleksowy system nauki Imitum w środowisku online

Opinie o metodzie, z prasy

HOW MANY LANGUAGES YOU KNOW…

… you are as many times a human as the number of languages you know. What if I don´t want to spend the rest of my life in language schools? I want to speak a language that is understood everywhere and I can travel comfortably around the world using it. One language I will learn and use on every step. Does it exist? …
read more