Metóda Imitum

Efektívna a účinná výučba jazykov

Pre človeka je najlepšie to, čo je prirodzené. Prirodzene sa človek odnepamäti učil pozorovaním a napodobňovaním. Na tomto prirodzenom princípe je založená aj metóda Imitum (z latinského imitatio - napodobňovanie).

Malé deti sa všetko učia pozorovaním a napodobňovaním, okrem iného aj svoj rodný jazyk. Počúvajú rodičov a ľudí okolo seba, snažia sa im porozumieť a napodobňovať ich. Nie je to pre nich jednoduché, ale nakoniec sa naučia dobre hovoriť skôr, ako ich v škole zoznámia s gramatikou. Podobné je to aj so štúdiom cudzích jazykov - stačí len počúvať a napodobňovať.

Metóda Imitum vychádza z tejto prirodzenosti a na rozdiel od klasických gramaticko-prekladových metód, ktoré sa väčšinou používajú v školách, nevyžaduje žiadne bifľovanie. Tento princíp výučby formuloval už Jan Amos Komenský. Jeho pojatie výučby cudzích jazykov sa dá zhrnúť do troch základných bodov:

 1. žiadne bifľovanie gramatiky a slovíčok
 2. počúvať a hovoriť
 3. nové informácie vždy s niečím spojiť (obrázok, zvuk, príbeh)

Tieto body J. A. Komenského tvorí základný koncept metódy Imitum.

Imitum je vhodná pre samoukov všetkých úrovní - ako pre úplných začiatočníkov, tak pre pokročilých.

Princíp metódy Imitum

Metóda Imitum postupuje úplne opačne, ako výučba v školách alebo v klasických jazykových kurzoch. Než sa učiť cudzí jazyk od jednotlivých slovíčok, ktoré by ste sa potom učili skladať do viet a väčších celkov, je oveľa efektívnejšie napred rozumieť celku (príbeh, veta). Je to ako skladačka, pretože tá sa vám tiež lepšie skladá, keď už dopredu viete, ako má vyzerať hotová. Týmto spôsobom využívate svoju logickú pamäť, ktorá je oveľa účinnejšia ako pamäť mechanická (bifľovanie). S rastúcim vekom sa logická pamäť ešte zlepšuje, na rozdiel od tej mechanickej.

Navyše logická pamäť funguje tak, že jednotlivé slovíčka ukladá v kontexte slovných spojení, viet alebo trebárs len v súvislosti s nejakou témou. Práve zmysluplné vety a logické celky sa do dlhodobej pamäti ukladajú ľahšie, rovnako ako informácie s emotívnym nádychom.

Výučbové materiály pre metódu Imitum obsahujú preto iba celé vety. Nie sú to vety izolované, ale v rozhovoroch a širších tematických súvislostiach (v reštaurácii, v kancelárii, pri zábave s priateľmi apod). Tak sa naučíte porozumieť a časom aj napodobniť vety každodenných konverzácií. Vo vetách sa zároveň naučíte slovíčka a podvedome vstrebáte aj gramatiku.

Vety tiež nielen počujete, ale aj vidíte na monitore. To je dobré pre lepšie zapamätanie, pretože väčšina ľudí si pamätá:

Cieľom metódy Imitum je naučiť myslieť priamo v cudzom jazyku (bez prekladania do svojho materinského jazyka).

Chcete si overiť, či rozumiete rodenému hovorcovi? Môžete sa zdarma otestovať na testovacom portály www.english-test-online.com. Jednoduchý test, ktorý trvá iba 3 minúty, spustíte kliknutím tu.

Vlastnosti metódy Imitum

Najúčinnejšia metóda výučby
Simulácie
reálneho prostredia (pri ceste, v daždi,
na diskotéke...)
5x rýchlejšie
ako inými metódami
Intuitívne prostredie
Karaoke s doslovnými prekladmi
Počúvať anglické rozhovory

Kľúčové vlastnosti metódy Imitum:

 • Prirodzenosť - prirodzená metóda výučby (učenie napodobňovaním)
 • Účinnosť - s minimom úsilia možno dosiahnuť výborných výsledkov v krátkom čase
 • Jednoduchosť - bez bifľovania slovíčok a gramatických poučiek
 • Praktickosť - bez ďalších učebníc, zošitov a slovníkov
 • Vierohodnosť - texty i nahrávky pripravujú rodení hovorcovia
 • Rýchlosť - 5x rýchlejšie učenie, než s klasickou metódou
 • Reálnosť - simulácia reálnych situácií (v reštaurácii, hoteli, cestovke, na obchodnej schôdzke, ...)
 • Efektívnosť - využívate oveľa efektívnejšie logickú pamäť (informácie sa ukladajú vo väčších celkov)

Výučba

Kde Imitum nájdete?

Výučbu cudzích jazykov metódou Imitum možno najlepšie využiť v moderných multimediálnych technológiách - v počítači, notebooku, netbooku, tabletoch alebo chytrých (smart) telefónoch.

Ako vyzerá výučba v praxi?

Pri počúvaní nahrávok zároveň vidíte zvýraznené jednotlivé slová tak, ako ich práve počujete (karaoke). Takto sa naučíte nielen výslovnosť jednotlivých slov, ale aj ich písanú podobu. Zobraziť možno ku každému slovu aj doslovný preklad, ktorý nahrádza slovník. Takto "preložená" veta napomáha pochopiť, ako rodený hovorca vetu zostavuje, ale nemusí vždy vyzerať gramaticky správne. Pre lepšie porozumenie je tento preklad niekedy doplnený o vysvetlivky.

Anglická veta:
What is your name?
Doslovný preklad:
aký je tvoj meno

Zmysel vety je i z doslovného prekladu jasný. Slovensky a gramaticky správne by ste sa síce opýtali "Ako sa voláš?", ale vďaka doslovným prekladom sa naučíte anglicky myslieť.

1.
Prečo je v doslovnom preklade tvoj, miesto tvoje?
Pretože angličtina nemá skloňovanie - to je dôležité si uvedomiť pre pochopenie anglického myslenia.
2.
Prečo je na začiatku doslovného prekladu malé písmeno?
Pretože sa nerieši preklad vety, ale len preklad slovíčka.

Návod pre efektívnu výučbu

Štúdium metódou Imitum je najefektívnejšie, ak je dodržaný tento jednoduchý postup:

 1. Pochopiť princíp metódy.
 2. Počúvať nahrávky na pozadí, trebárs pri iných aktivitách (pasívne počúvanie).
 3. Počúvať a čítať si (v duchu) text s doslovným prekladom (aktívne počúvanie).
 4. Pokúsiť sa pochopiť situáciu aj význam viet (bez zobrazenia doslovného prekladu).
 5. Počúvať, čítať si text a opakovať - najskôr len tak v duchu.
 6. Opakovať vety nahlas.
 7. Pred štúdiom si uvedomiť, čo je váš cieľ.
 8. Učiť sa 20 minút denne a po každom štúdiu chvíľku relaxovať.

Vznik a vývoj metódy

Metóda Imitum bola vyvinutá podľa pracovno-výskumného konceptu Cool English.

Imitum vychádza nielen zo skúseností získaných v predchádzajúcich generáciách výučby, ale hlavne z vedeckých poznatkov amerického psychológa Paula Pimsleura a bulharského neurológa a psychoterapeuta Georgi Lozanova.

Paul Pimsleur študoval, ako sa učia hovoriť malé deti, keď nevedia čítať a nepoznajú gramatiku. Aj jeho vysvetlenie sa vracia k princípom Komenského - nebifľovať, počúvať a hovoriť. Pimsleurovu metódu výučby jazykov si dokonca vybrali aj americké organizácie FBI a CIA ako najúčinnejší spôsob, ako svojich agentov naučiť cudzie reči.

Lozanovu metódu (Sugestopédiu) skúmala v 70. rokoch expertná skupina pri UNESCO, ktoré ju v roku 1978 odporúčalo ako vhodnú metódu pre štúdium cudzích jazykov. Čím viac zmyslov podľa Lozanova vníma informáciu, tým lepšie si ju človek zapamätá.

Pri vývoji metódy Imitum bolo hlavným cieľom nájsť spôsob, ktorým sa každý dokáže cudzí jazyk naozaj naučiť. A naučiť sa cudzí jazyk znamená, že v ňom je človek schopný priamo myslieť, bez toho aby si musel neustále prekladať z/do svojho rodného jazyka. Skúsenosti študentov ukazujú, že touto metódou sa toho dá dosiahnuť. Spojením vedeckých poznatkov, skúseností lektorov i rodených hovorcov vznikla metóda Imitum, ktorá vás cudzí jazyk naučí rovnako ako rodný jazyk.

Ako šiel čas:

2004
1. generácia - pracovný koncept štúdia jazyka Cool English
2007
2. generácia - prvá reálna výučba a praktické meranie efektivity konceptu Cool English
2008
3. generácia - komplexný výukový systém Imitum
2009
4. generácia - komplexný výukový systém Imitum v online prostredí

Napísali o metóde, z tlače

Aplikace pro tablety: speciální rodičovský zámek i lekce angličtiny

Vyzkoušejte si nástroj, kterým mohou rodiče na dálku uzamykat tablety a smartphony svých dětí. A dostane se také na výuku angličtiny, kopírování mezi aplikacemi, filmovou zábavu a nakonec i na prezentace.

Aplikace DinnerTime nabízí v geniálně jednoduché formě velmi mocné funkce na vzdálenou správu tabletů a smartphonů používaných dětmi. Po jednoduchém spárování přístrojů prostřednictvím SMS lze jedním kliknutím na smartphonu uzamknout dětský tablet, ať už třeba na hodinu, nebo na celou noc. Úplně stejně se pak tablet aktivuje zpět…
prečítať článok

Online kurzy - rychlé a účinné vzdělávání

Jen málo oborů se dnes obejde bez neustálého sebevzdělávání. Pro většinu lidí je však luxus navštěvování pravidelných prezenčních kurzů z časového i finančního hlediska nereálný. Právě proto zažívají ohromný boom odborné internetové kurzy.

Výhody učení se online jsou zjevné. Jde o významnou úsporu času i peněz. Přitom dnešní moderní vědecké metody dokážou i přes internet studenta naučit mnohdy dokonce víc, než osobní hodiny s lektorem. Online kurzy navíc často využívají zábavné a nenásilné formy učení, čímž lépe udrží studentovu pozornost. Většina internetových kurzů také funguje i v mobilních aplikacích…
prečítať článok

všetky články

Online kurzy metódou Imitum

Aktuálne sú dostupné tieto kurzy využívajúce metódu Imitum:

Angličtina bez bifľovania www.anglictina-bez-biflovania.sk/anglictina

Online kurzy pre širokú verejnosť (vhodné pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, pre ľudí hľadajúcich lepšiu prácu, pre mamičky na materskej dovolenke, a tiež pre aktívnych seniorov). Kurz je vhodný pre začiatočníkov i pokročilých.

Obchodná angličtina www.anglictina-bez-biflovania.sk/obchodna-anglictina

špeciálne online kurzy, ktorých témy a slovnú zásobu uplatníte nielen pri pracovných rokovaniach, ale aj neformálnych rozhovoroch s kolegami či business partnermi. Tento kurz je vhodný pre začiatočníkov i pokročilých.

Angličtina pre děti www.anglictina-bez-biflovania.sk/anglictina-pre-deti

Online kurzy pre deti na základnej škole, sú skvelým doplnkom k školskej výučbe. S ohladom na vyučovacie osnovy učia deti zábavnou formou správnu výslovnosť rodených hovorcov a ďalšiu užitočnú slovnú zásobu.

Mobilné aplikácie

Cool angličtina www.cool-english.online

Obsahuje kurzy bežné angličtiny, obchodnej angličtiny, angličtiny pre deti, anglické nepravidelné slovesá a bonusové lekcie.

Kurzy určené pre širokú verejnosť, začiatočníkov i pokročilých. Sú vhodné pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať a zlepšiť sa v angličtine. Lekcia obsahujú témy a slovnú zásobu, ktorú využijete v každodenných situáciách, pri pracovných rokovaniach, neformálnych rozhovoroch s kolegami či biznis partnerov alebo pri konverzáciách na cestách.

Všetky kurzy nájdete na www.cool-english.online a sú určtene pre mobilné telefóny alebo tablety iPhone®, iPad®, iPod touch®.