Efektivní výuka cizích jazyků bez biflování

Pokud chcete začít s výukou cizího jazyka třeba ještě letos v létě na dovolené a odrazuje vás klasické biflování slovíček a gramatických pouček, metoda Imitum je určena právě pro vás. Metoda je založena na jednoduchém a člověku přirozeném principu učení - posloucháním a napodobováním.

Ať už jste začátečník či pokročilý samouk, buď v pohodlí svého domova, nebo prakticky kdekoliv na cestách, na dovolené, v práci, na služební cestě, apod., můžete u monitoru počítače, notebooku, tabletu či displeje chytrého telefonu začít ihned s výukou. Stačí 20 minut denně a výsledek se brzy dostaví.

Přirozeně se člověk odnepaměti učil pozorováním a napodobováním. Už malé děti poslouchají rodiče a lidi okolo sebe, snaží se jim porozumět a napodobovat je, až se nakonec naučí i svůj rodný jazyk. A to ještě dřív, než je ve škole seznámí s gramatikou. Podobné je to i se studiem cizích jazyků metodou Imitum, která je odvozena od latinského slova imitatio - napodobení.

Metoda Imitum na rozdíl od klasických učebních metod používaných ve školách a jazykových kurzech, nevyžaduje žádné biflování. Postupuje úplně opačně. Místo učení nových slovíček a jejich následného vkládání do vět, je mnohem efektivnější napřed porozumět celku. Výukové materiály proto obsahují pouze celé věty a tematické celky jako například rozhovor v restauraci, v kanceláři, při zábavě s přáteli apod. Tak se naučíte porozumět a časem také napodobit věty každodenních konverzací. Cílem je naučit se myslet přímo v cizím jazyce bez překládání do svého mateřského jazyka.

Tímto způsobem využíváte svoji logickou paměť, která je mnohem účinnější než paměť mechanická. Ta si vštěpuje informace prostým opakováním slovíček na rozdíl od logické, která si jednotlivá slovíčka ukládá v kontextu, uspořádané do celků. Právě smysluplné věty a logické celky se do dlouhodobé paměti ukládají snadněji, stejně jako informace s emotivním nádechem. S rostoucím věkem se navíc logická paměť ještě zlepšuje, na rozdíl od té mechanické.

Věty také nejenom slyšíte, ale i vidíte napsané na monitoru. To je dobré pro lepší zapamatování, protože většina lidí si pamatuje:

 • 10 % z toho co čte
 • 20 % z toho co slyší
 • 30 % z toho co vidí
 • 50 % z toho co slyší a vidí
 • 70 % z toho co řeknou
 • 90 % z toho co dělají

Jak tedy vypadá výuka metodou Imitum v praxi?

Při poslechu nahrávek zároveň na svém monitoru vidíte zvýrazněná jednotlivá slova tak, jak je právě slyšíte – jako u karaoke. Takto si zapamatujete nejen výslovnost jednotlivých slov, ale i jejich psanou podobu. Zobrazit lze ke každému slovu i doslovný překlad, který nahrazuje slovník. Takto „přeložená“ věta napomáhá pochopit, jak rodilý mluvčí větu sestavuje, ale nemusí vždy vypadat gramaticky správně. Doslovný překlad má naučit studenta v daném jazyce myslet. Pokud je to pro lepší porozumění učiva nutné, překlad je doplněn o doplňující vysvětlivky.

Pro co nejvíce efektivní studium metodou Imitum se v praxi doporučuje dodržovat jednoduchý studijní postup:

 1. Nejdříve pochopit princip metody
 2. Pasivně poslouchat nahrávky, třeba i při jiných aktivitách
 3. Aktivně poslouchat nahrávky a v duchu si číst text s doslovným překladem
 4. Následně se pokusit situaci a význam vět pochopit bez zobrazení doslovného překladu
 5. Poslouchat, text si v duchu číst a opakovat
 6. Opakovat věty nahlas
 7. Učit se 15 - 20 minut denně a po každém studiu chvilku relaxovat

Klíčové výhody metody Imitum se dají shrnout do osmi následujících bodů:

 • Přirozenost – přirozená metoda výuky skrze napodobování
 • Účinnost – s minimem úsilí lze dosáhnout výborných výsledků v krátkém čase
 • Snadnost – studium bez biflování slovíček a gramatických pouček
 • Praktičnost – nepotřebujete učebnice, sešity ani slovníky
 • Věrohodnost – texty i nahrávky připravují rodilí mluvčí
 • Rychlost – 5x rychlejší učení v porovnání s klasickou metodou výuky cizích jazyků
 • Reálnost – simulace reálných situací, například v restauraci, hotelu, na obchodní schůzce
 • Efektivnost – využití mnohem efektivnější logické paměti, která si ukládá informace ve větších celcích

Vznik a vývoj metody Imitum

Imitum vychází nejen ze zkušeností získaných v předchozích generacích výuky cizích jazyků, ale hlavně z vědeckých poznatků bulharského neurologa a psychoterapeuta Georgi Lozanova. Jeho metodu zkoumala v 70. letech expertní skupina při UNESCO, které ji v roce 1978 doporučilo jako vhodnou metodu pro studium cizích jazyků. Více informací o bulharském neurologovi a psychoterapeutovi Georgi Lozanovi najdete na http://dr-lozanov.com/en/en1.htm.

Při vývoji metody Imitum bylo hlavním cílem najít způsob, kterým se každý dokáže cizí jazyk opravdu naučit a pochopit. Naučit se cizí jazyk znamená, že v něm člověk dokáže přímo myslet, aniž by si musel neustále překládat z/do svého rodného jazyka. Zkušenosti studentů ukazují, že touto metodou se toho dá dosáhnout. Spojením vědeckých poznatků, zkušeností lektorů i rodilých mluvčích vznikla metoda Imitum, která cizí jazyk naučí stejně jako rodný jazyk.

Metoda Imitum byla vyvinuta podle pracovně-výzkumného konceptu Cool English v roce 2004. Reálná výuka tohoto konceptu byla spuštěna v roce 2007. Komplexní výukový systém pro širokou veřejnost byl dokončen v roce 2008 a zpřístupněn v online prostředí od roku 2009. Výuku cizích jazyků metodou Imitum lze proto nejlépe využít v moderních multimediálních technologiích, v počítači, notebooku, netbooku, tabletech nebo tzv. chytrých telefonech.

Více informací o výuce cizích jazyků metodou Imitum najdete na www.imitum.com.

Zájemcům o výuku jsou v současné době zpřístupněny dva online kurzy anglického jazyka:

www.anglictina-bez-biflovani.cz - online kurzy pro širokou veřejnost.

www.obchodni-anglictina-online.cz - speciální online kurzy obchodní angličtiny určené pro manažery a vedoucí pracovníky.

Další kurzy určené pro studenty středních a vysokých škol, pro začínající žáčky na základní škole a „Spicy“ angličtina pro studenty od 14-25 let se v současné době připravují.

Autor: Iva Strouhalová
Odkaz na článek