Anglicky s metodou Imitum

Nepotřebujete komplikovaně dojíždět na jazykové kurzy a shánět sešity, učebnice ani slovníky. Stačí vám jen 20 minut denně buď doma v pohodlí u vašeho počítače, nebo cestou do práce či ze školy v MHD na vašem tabletu nebo chytrém telefonu a výsledek se brzy dostaví.

Zhubnu, přestanu kouřit a začnu pravidelně cvičit! Připomíná vám to něco? A co letos zkusit něco s trvalejší hodnotou? Něco, co se v době nastávající ekonomické krize opravdu vyplatí. Třeba investici do vzdělání, která neztrácí na hodnotě a zvýší vaše šance uplatnit se na trhu práce. Díky globalizaci a působení převážně zahraničních firem, které na našem trhu nabízejí volná pracovní místa a požadují cizí jazyk (většinou angličtinu), a to nejen pro vedoucí pracovníky, je dnes jednou z nejdůležitějších dovedností právě jazyková vybavenost. Tu si můžete v době vyspělých informačních technologií vypilovat velmi efektivně online s metodou Imitum. Nepotřebujete komplikovaně dojíždět na jazykové kurzy a shánět sešity, učebnice ani slovníky. Stačí vám jen 20 minut denně buď doma v pohodlí u vašeho počítače, nebo cestou do práce či ze školy v MHD na vašem tabletu nebo chytrém telefonu a výsledek se brzy dostaví.

Čím je metoda Imitum výjimečná?

Imitum vychází z poznatků bulharského neurologa a psychoterapeuta Georgi Lozanova, který mimo jiné zjistil, že čím více smysly člověk informaci vnímá, tím snadněji si ji jeho mozek zapamatuje. Toho se dá velmi účinně využít při studiu cizích jazyků. Přirozeně se člověk odnepaměti učil pozorováním a napodobováním. Už malé děti poslouchají rodiče a lidi okolo sebe, snaží se jim porozumět a napodobovat je, až se nakonec naučí i svůj rodný jazyk. A to ještě dřív, než je ve škole seznámí s gramatikou. Podobně postupujete při studiu cizích jazyků metodou Imitum.

Metoda Imitum je na rozdíl od klasických učebních metod a jazykových kurzů až 5x rychlejší, a přesto nevyžaduje žádné biflování slovíček ani gramatických pouček. Místo toho se nejdříve snaží jednotlivým větám a dialogům porozumět. Výukové materiály proto obsahují pouze celé věty a tematické celky jako například rozhovor v restauraci, v kanceláři, při zábavě s přáteli apod. Tak se učíte porozumět a časem také napodobit věty každodenních konverzací a podvědomě vstřebáte i gramatiku. Cílem je naučit se v cizím jazyce přímo myslet bez překládání do svého mateřského.

Tímto způsobem využíváte zejména svoji logickou paměť, která je mnohem účinnější než paměť mechanická. Ta si vštěpuje informace prostým opakováním slovíček na rozdíl od logické, která si jednotlivá slovíčka ukládá v kontextu, uspořádané do celků. Právě smysluplné věty a logické celky se do paměti ukládají snadněji a člověk si je i déle uchová.

Pro koho je metoda Imitum určena a proč s ní právě teď začít?

Metoda je určena pro samouky všech úrovní – ať už jde o začátečníky či pokročilé. Ti, kteří mají zkušenosti s metodou Imitum, si cení zejména její dostupnost, neboť v rámci výuky nemusí nikam dojíždět a ušetří tak spoustu času. Začít může kdokoliv, například důchodce či student nebo ten, kdo si potřebuje zvýšit svou kvalifikaci. Zvyšování vlastní kvalifikace je v době ekonomické krize bezesporu výhodnou investicí. Všechny nadstandardní dovednosti a znalosti totiž zvyšují cenu pracovníka na trhu práce, a tudíž se zkušení a jazykově vybavení zaměstnanci, nemusí tolik bát o práci, jako méně vzdělání lidé bez kvalifikace.

Jak tedy vypadá výuka metodou Imitum v praxi?

Při výuce zapojujete 97 % svých smyslů. Věty nejenom slyšíte, ale i vidíte napsané na monitoru. Tato kombinace je dobrá pro lepší zapamatování. Při poslechu anglických nahrávek vidíte zvýrazněná jednotlivá slova tak, jak je právě slyšíte – jako u karaoke. Takto si zapamatujete nejen výslovnost jednotlivých slov, ale i jejich psanou podobu. Zobrazit lze ke každému slovu i doslovný překlad, který nahrazuje slovník. Takto „přeložená“ věta napomáhá pochopit, jak rodilý mluvčí větu sestavuje, ale nemusí vždy vypadat gramaticky správně. Doslovný překlad má naučit studenta v daném jazyce myslet.

Demo ukázka metody Imitum:

www.anglictina-bez-biflovani.cz/demo-online-anglictina-bez-biflovani

Jednoduchý návod pro efektivní online výuku angličtiny:

  1. Nejdříve pochopit princip metody
  2. Pasivně poslouchat nahrávky, třeba i při jiných aktivitách
  3. Aktivně poslouchat nahrávky a v duchu si číst text s doslovným překladem
  4. Následně se pokusit situaci a význam vět pochopit bez zobrazení doslovného překladu
  5. Poslouchat, text si v duchu číst a opakovat
  6. Opakovat věty nahlas
  7. Učit se 15 - 20 minut denně a po každém studiu chvilku relaxovat

Zájemcům o výuku metodou Imitum jsou v současné době na našem trhu zpřístupněny dva online kurzy anglického jazyka:
www.anglictina-bez-biflovani.cz - online kurzy pro širokou veřejnost. www.obchodni-anglictina-online.cz - speciální online kurzy obchodní angličtiny určené pro manažery a vedoucí pracovníky.

O metodě Imitum

Imitum (odvozena od latinského slova imitatio – napodobení) vychází nejen ze zkušeností získaných v předchozích generacích výuky cizích jazyků, ale hlavně z vědeckých poznatků bulharského neurologa a psychoterapeuta Georgi Lozanova. Jeho metodu zkoumala v 70. letech expertní skupina při UNESCO, které ji v roce 1978 doporučilo jako vhodnou metodu pro studium cizích jazyků. Metoda Imitum byla vyvinuta podle pracovně-výzkumného konceptu Cool English v roce 2004. Reálná výuka tohoto konceptu byla spuštěna v roce 2007. Komplexní výukový systém pro širokou veřejnost byl dokončen v roce 2008 a zpřístupněn v online prostředí od roku 2009. Výuku cizích jazyků metodou Imitum lze proto nejlépe využít v moderních multimediálních technologiích, v počítači, notebooku, netbooku, tabletech nebo chytrých telefonech. V současné době využívá metodu Imitum k výuce již více než 10 tisíc uživatelů. Více informací o výuce cizích jazyků metodou Imitum najdete na www.imitum.com.

Autor: Jan Polzer
Odkaz na článek