Metoda Imitum

Efektivní a účinná výuka jazyků

Pro člověka je nejlepší to, co je přirozené. Přirozeně se člověk odnepaměti učil pozorováním a napodobováním. Na tomto přirozeném principu je založena i metoda Imitum (z latinského imitatio - napodobení).

Malé děti se vše učí pozorováním a napodobováním, mimo jiné i svůj rodný jazyk. Poslouchají rodiče a lidi okolo sebe, snaží se jim porozumět a napodobovat je. Není to pro ně jednoduché, ale nakonec se naučí dobře mluvit dřív, než je ve škole seznámí s gramatikou. Podobné je to i se studiem cizích jazyků - stačí jen poslouchat a napodobovat (viz např. Paul Pimsleur).

Metoda Imitum vychází z této přirozenosti a na rozdíl od klasických gramaticko-překladových metod, které se většinou používají ve školách, nevyžaduje žádné biflování.

Imitum je vhodné pro samouky všech úrovní - jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé.