Dobře mluvit anglicky znamená anglicky myslet

Většina kurzů a učitelů angličtiny učí hlavně anglickou gramatiku. Jenže znalost gramatiky neznamená, že se anglicky taky domluvíme, nebo že porozumíme rodilému mluvčímu. Nejpohotověji umí angličtinu používat ti, kdo v angličtině přímo myslí. A nemusejí to být jen rodilí mluvčí.

Každý umí myslet ve svém rodném jazyce. Když se učil mluvit, nepřemýšlel nad gramatikou, ale poslouchal a napodoboval ostatní. Pravidla, podle kterých jazyk funguje, se každý učil až ve škole, kdy už jazyk skvěle ovládal.

Stejným způsobem se dají učit i cizí jazyky. Poslouchat a napodobovat rodilé mluvčí. Zpočátku jsou pokroky pomalejší, ale zato všechno, co se naučíte, umíte automaticky použít. Je sice zajímavé vědět, podle jakého vzorce lze poskládat určitý typ věty, ale dokážete tu větu skutečně rychle poskládat, když se vás cizinec zeptá na cestu?

Právě na přirozené metodě výuky jazyka, kdy se od začátku učíte v jazyce myslet, staví výuková metoda Imitum. Studenti se učí „imitovat“ rodilé mluvčí v internetových kurzech. Tým rodilých mluvčí z USA i Velké Británie připravil lekce složené pouze z rozhovorů nebo ucelených textů a namluvil je. Každou větu vidí student jako karaoke – vidí to, co slyší, slovo za slovem. Anglické věty jsou navíc doplněné doslovným překladem, který pomáhá pochopit smysl věty. Cílem není přeložit anglický text do gramaticky správných českých vět, ale naučit se anglické věty a znát jejich smysl. Stejně se i malé děti naučily česky – učily se věty, které odposlouchaly u jiných, a znaly jejich smysl.

Metoda Imitum je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé. Začátečníci mají sice těžší start, ale tu výhodu, že nejsou „nakaženi“ tradičními způsoby výuky angličtiny. Snadněji se tak naučí anglicky myslet. Pokročilí si rozšíří svoji slovní zásobu a lépe porozumí rodilým mluvčím. Také si zlepší svoji výslovnost a naučí se myslet přímo v angličtině.

Odkaz na článek