Naučte se anglicky s Smart Language (Cool English)

Cool English – angličtina s rodilým mluvčím

Díky aplikaci Smart Language (Cool English) můžete studovat angličtinu přímo na vašem iPhone, iPad nebo iPod touch. Rodilí mluvčí z USA a Velké Británie připravili a namluvili kurz angličtiny, který využívá metodu Imitum. Už sám název metody napovídá, že základem výuky je imitování rodilých mluvčích. S aplikací Smart Language (Cool English) se tedy nic nebiflujete, ale prostě jen posloucháte nahrávky, snažíte se jim s pomocí doslovného překladu porozumět a napodobujete rodilé mluvčí.

První lekce vás seznámí s metodou a vysvětlí vám, jak při studiu postupovat. Princip je jednoduchý. V seznamu si vyberete větu, od které chcete spustit přehrávání. Pak už jen posloucháte a sledujete text. Podobně, jako u karaoke, se vám zvýrazňují právě ta slova, která zrovna slyšíte. Navíc si můžete zvolit, jestli se vám pod anglickým slovem má zobrazovat i jeho doslovný překlad, poznámky apod.

Nahrávky namluvili rodilí mluvčí – zástupci americké i britské angličtiny. Sami si můžete vybrat, koho chcete poslouchat. Nikdo jiný než rodilí mluvčí vás správnou výslovnost nenaučí. Aplikace Smart Language (Cool English) vás naučí gramatiku úplně přirozeně. Malé děti se taky učí nejdřív mluvit a teprve ve škole zjistí, co je to gramatika. Děti poslouchají a napodobují lidi kolem sebe – stejně jako v Smart Language (Cool English). Tam ale napodobujete rodilého mluvčího ze svého iPhone, iPad nebo iPod touch. S Smart Language (Cool English) můžete takto studovat klasickou i obchodní angličtinu.

Angličtinu s aplikací Smart Language (Cool English) můžete studovat aktivně i pasivně. Při aktivním studiu si nastavíte, aby vám vaše zařízení během přehrávání nezhasínalo a mohli jste sledovat texty. Pasivní studium můžete využít třeba při sportu, během dojíždění do práce, zkrátka při jakékoliv jiné aktivitě. I když angličtinu posloucháte na pozadí jiné činnosti, naposloucháte správnou anglickou intonaci, výslovnost a zapamatujete si i některá slovíčka.

Naučte se s Cool English anglicky rozumět, mluvit i myslet! Vybrat si tu nejlepší variantu pro vás, nebo si aplikaci pro začátek jen zdarma vyzkoušet.

Odkaz na článek